Ağıllı motorlu sistemdə hər şey yalnız bir sistemdə birləşir və bir düymə ilə idarə edilir

Pərdə və jalüzlərin idarə olunması:

- Pərdə, jalüzlərin istəyinizə uyğun açılıb bağlanması

- Sizin gündəlik adətlərinizi yaddaşında saxlamaqla pərdə və jalüzlərin açılıb bağlanması

- Gün işığının evə düşməsini, küləyin olub olmamasını nəzərə alaraq pərdə və jalüzlərin avtomatik tənzimlənməsi