Çox vaxt yenidənqurma anlayışı əsaslı təmir və bəzən təmir anlayışına daxil edilir. Texniki baxımdan belə bir qarışdırma ədalətli ola bilər - yenidənqurma zamanı, eyni mürəkkəblikdə və eyni bölgələrdə işlər edilə bilər. Yenidənqurma vəzifələri kökündən fərqlidir. Cari təmir üçün məqsəd konkret nasazlıqları və zədələri düzəltməkdir, əsaslı təmir bina strukturundakı sistem pozuntularını aradan qaldırmaq məqsədi daşıyır - bu onun tərkibindədir. Həm cari təmir, həm də əsaslı təmir binanın ən az etibarlılığını və təhlükəsizliyini təmin edən köhnə vəziyyətini bərpa etməsini təmin etmək məqsədi ilə aparılır. Öz növbəsində, eyni texniki alətlər səbəbiylə yenidən qurulma, o anda istismar üçün optimal vəziyyətdə olmasına baxmayaraq binanın parametrlərini dəyişdirmək məqsədi ilə aparılır.